2,8 miljoner till Renovas fortsatta satsning på språklyft

Pressmeddelande

Renova har beviljats 2,8 miljoner kronor ur KFS-företagens Trygghetsfond för sin satsning på språklyft. Bidraget innebär att satsningen kan fortsätta i minst fyra år till. – Nu har vi utrymme att anställa en språkcoach som arbetar dedikerat med detta, vilket är väldigt positivt, säger Sofia Westergaard, HR-specialist på Renova.

– Att behärska svenska på rätt nivå är nödvändigt för en säker och god arbetsmiljö och ökar kvaliteten i leveransen till våra kunder, säger Sofia Westergaard.
– Vi ser också vilken betydelse språklyftet haft för den personliga utvecklingen. Att kunna kommunicera och vara delaktig i såväl förbättringsarbete som sociala sammanhang har fått många att växa som människor.

Renovas språklyft startades 2021 och har hittills omfattat 23 personer. Åtta av dem har nu nått sina fastställda mål, tre har höjt sin förmåga och kunnat gå vidare utanför Renova och resterande behöver fortsatt stöd. Alla gör framsteg, men ibland i långsammare tempo med tanke på att vissa har mycket kort eller ingen teoretisk skolbakgrund alls. Mats Ljungquist, lärare i svenska som andra språk, har anlitats som språkcoach sedan språklyftet startades och blir nu istället anställd på Renova. Han berättar hur metodiken utvecklats och förfinats under satsningens gång.

– Det visade sig att för många fungerade det inte med undervisning i traditionell skolmiljö. Vi fick tänka om och flyttade istället ut till deltagarens arbetsplats. Då blev det en stor positiv förändring, säger Mats Ljungquist.

Språklyftet genomförs alltså ute i verksamheten, genom individuell träning på att samtala, berätta, läsa och skriva. Utgångspunkten är arbetsplatsens och yrkets språk, deltagarnas intressen och förutsättningar. Deltagarna samlar på sig ord och uttryck som de vill ha hjälp med och språkcoachen anpassar sin metodik för varje individ. Tillsammans går man igenom allt från svåra uttal till situationer i vardagen och termer som ”fordonspärm”, ”skyddsrond”, ”containertyper” och ”mjukplaståtervinning”.

Tillskottet från KFS-företagens Trygghetsfond innebär att Mats Ljungquist nu kan fortsätta arbetet i åtminstone fyra år framåt. 

– Det är väldigt positivt att vi kan utveckla vår metodik som vi vet fungerar! Nu har vi förutsättningar att hjälpa alla att nå sina mål.

Nikolche Cvetkovski är drifttekniker på Sävenäs avfallskraftvärmeverk och en av dem som gått i mål med sin språkliga kompetensutveckling.

– Jag har fått lära mig mer svenska på en avancerad nivå, med nyckelbegrepp inom mitt fält. Det är viktigt för att förstå varandra på jobbet, men jag känner mig också rikare som kan ett språk till. Det betyder allt för mig, säger han.

Läs mer om Renovas språklyft här.

För mer information, kontakta:
Sofia Westergaard, HR-specialist, Renova
Tel:  031-61 80 87
E-post: sofia.westergaard@renova.se