Engångsbehållare för dryck riskerar att explodera och orsaka personskador

Pressmeddelande

Engångsbehållare för öl och annan dryck har blivit en allt vanligare förpackning i restaurangbranschen. När de är tomma behöver de hanteras på rätt sätt för att behållaren inte ska börja jäsa. De behållare som jäser har stor risk att explodera, vilket kan orsaka personskador. Risken för explosion finns i alla delar av kedjan och skulle kunna skada restaurangpersonal och avfallshanterare men även allmänhet som befinner sig i närheten.

Miljöföretaget Renova, som hanterar merparten av avfallet i Göteborgsområdet, har haft ett antal incidenter med behållare som har exploderat under transport och hantering. 

- Detta är ett växande problem och utgör en risk både för vår personal och andra” säger Martin Rotter, arbetsmiljöingenjör på Renova. ”Vi har gjort ett grundligt arbete för att utreda ansvarsfrågan och kontaktade branschorganisationer för restaurang och hotell samt Arbetsmiljöverket, vilket har lett fram till att Arbetsmiljöverket nu ser över ett nationellt regelverk kring hantering av engångsbehållare för dryck”, fortsätter Martin Rotter.

Film som visar en ölbehållare som exploderar.
https://youtu.be/2ga5tDgIFNU

Vid frågor kontakta:

Kajsa Lager, Affärsområdeschef Tilldelningar
031-61 84 22