Från avfall till ekologisk växtnäring

Pressmeddelande

Mat- och livsmedelsavfall från Göteborgsområdet är nu en del av ett cirkulärt flöde. Nyligen lanserades en KRAV-godkänd växtnäring som är ett resultat av det matavfall och livsmedelsavfall som har ursprung från Renova Miljös förbehandlingsanläggning på Marieholm.

På Renova Miljös anläggning Marieholm tar man emot biologiskt avfall för förbehandling och kompostering. Mat- och livsmedelsavfall från hushåll, industrier, verksamheter och butiker i Göteborgsområdet blir råvara som används vid framtagning av biogas och biogödsel.

– Vi är glada att kunna visa hur vår verksamhet är del av ett cirkulärt flöde. Och att vi dessutom kan erbjuda en helt ny produkt som resultat av vårt arbete här på Marieholm känns väldigt roligt, säger Nanna Bergendahl, produktionschef Materialåtervinning, Renova Miljö.

På Marieholm behandlas avfallet genom att sönderdelas, blandas, pressas och silas till en pumpbar, trögflytande massa, så kallad slurry. Slurryn skickas sedan till samarbetspartnern Renahav som förädlar den till biogas och biogödsel i sin rötningsanläggning. Biogödslet i form av växtnäring, är helt cirkulärt och framställs av restprodukter från den lokala fiskberedningsindustri och det källsorterade matavfallet från Marieholm.

– Renahav är stolta över att vara del av ett cirkulärt kretslopp, där vi genom rötning omvandlar rester från lokal fiskberedningsindustri och matavfall till en ren naturresurs i form av ett KRAV-godkänt biogödsel. Under rötningen skapas det dessutom grön energi som återförs till livsmedelsproduktionen med ett minskat klimatavtryck som följd, säger Claes Lundberg, vd på Renahav.

Renahav, som tar emot slurry från Marieholm, har under flera år arbetat fram ett cirkulärt biogödsel och nu finns produkten Mäster Bengts Växtnäring framme. Det är ett totalgödselmedel, rikt på både närings- och mullämnen.

– Insatsen från hushåll och verksamheter vid källsorteringen är första steget i kedjan och nu kan både privatpersoner och företag köpa växtnäring som de själva varit med och bidragit till genom mat- och livsmedelsavfallet, säger Nanna Bergendahl.

Om Marieholm och växtnäringen

På Renovas anläggning på Marieholm kan man nu köpa växtnäringen till sina odlingar från en nya tankstation. Man behöver ta med en egen behållare. På Marieholm tar man även emot trädgårdsavfall från återvinningscentraler, bostadsrättsföreningar, kommunala aktörer och privata trädgårdsentreprenörer. Avfallet krossas och komposteras och med det som bas tillverkas sen olika jordblandningar. Även jordar säljs till företag och privatpersoner ute på Marieholm.
Ska du plantera om, odla grönsaker eller kanske anlägga gräsmatta? | Renova Miljö

Vid frågor, kontakta:
Nanna Bergendahl, Renova Miljö AB, +46 31-61 28, nanna.bergendahl@renova.se
Claes Lundberg, Renahav Sverige AB, +46 706-93 92 90, claes@renahav.se