Nytt arbetssätt gör jobbet roligare och Renovas kunder nöjdare

Pressmeddelande

”Mer flyt i jobbet och mindre strul, där du och dina kollegor är delaktiga i att skapa nya lösningar på dagliga problem. Jobbet blir roligare och kunderna nöjdare.” Så enkelt och rakt på sak uttrycker Renova poängen med Delaktigt FörbättringsArbete (DFA).

DFA är Renovas egen version av Lean, ett av världens mest spridda förbättringssystem på arbetsplatser och i organisationer. Systemet, som går ut på att kontinuerligt förbättra arbetsflödena för att få bort slöserier, är sedan ett par år på väg att införas i hela organisationen som har strax över 800 medarbetare. Det inleddes med ett pilotprojekt, men ganska snart insåg man att det var allt eller inget som gällde om det skulle lyfta.

– Lean är ett systematiskt sätt att se. Allt ska hänga ihop och ger man sig inte på hela systemet kommer det inte att fungera, säger Johanna Colling, koncernstöd för DFA på Renova.

Johanna beskriver Lean som mer en modell än färdig lösning – ett förhållningssätt som bygger på en grundlig tro att varje människa vill göra ett bra jobb. Och alla avdelningar och alla medarbetare behöver vara med på tåget. Ett problem på en plats i organisationen kanske har sin orsak någon helt annanstans, och är man då inte ense om att försöka hitta en gemensam lösning tar det stopp där.

Kristian Heikkinen hämtar containrar med avfall till exempel på byggen. Hans arbetsgrupp har arbetet med DFA mindre än ett år men han tycker att det redan fungerar bra.
En fråga som engagerar Kristian och som han tror skulle kunna spara mycket tid och pengar både för Renova och kunderna är logistiken på byggarbetsplatser. Om till exempel containrar placerades nära infarten till området, vända år rätt håll och att det är rensat på marken runt omkring, skulle hämtningen gå betydligt smidigare och säkrare. Nu måste Kristian ofta trixa en stund för att komma rätt med bilen och det kan ligga bråte i vägen när han går runt för att kedja fast containern i lyftarmen.

-Det finns alldeles säkert en lösning, men här måste vi vara flera och samarbeta med kunderna, säger han. Han tycker det är viktigt att ta sig tid till problemlösning och förbättringar av både högt och lågt.
-Det ingår i arbetsdagen. Det gör jobbet roligare och mer varierat, och i förlängningen tror jag vi blir effektivare och kan skapa tillväxt och fler arbetstillfällen.

Vid frågor kontakta:
Johanna Colling, koncernstöd DFA
031- 618776
johanna.colling@renova.se

Marie-Louice Flach, presskontakt
0706-310009
marie-louice.flach@renova.se