Det här händer med avfallet efter Way Out West

Det här händer med avfallet efter Way Out West

Hej! Vad roligt att du har hittat hit. När de sista ackorden har klingat ut och de sista dansstegen har tagits, tar vi över stafettpinnen för att se till att avfallet dansar vidare. Tack för att du tog dig tid att sortera rätt - du har nu gett oss goda förutsättningar att återvinna så mycket som möjligt! Ta en titt och lär dig mer om vad som händer med avfallet.

Glas

På Way Out West kan du slänga både ofärgat och färgat glas i samma kärl eftersom Renova hjälper till att sortera glaset under festivalen. Efter sortering transporteras avfallet av våra fossilfria fordon till anläggningar för vidare sortering och materialåtervinning. Glas kan återvinnas hur många gånger som helst och används sedan som råvara till nytt glas eller isoleringsmaterial.

Plast

På festivalen sorterar vi hård och mjuk plast tillsammans. Plasten transporteras sedan av våra fossilfria fordon till anläggningar för vidare sortering och materialåtervinning. Plasten blir sedan till ny plastråvara och så småningom nya plastprodukter.

Petflaskor och aluminiumburkar

På Way Out West blandas burkar och PET-flaskor i samma kärl för att sedan sorteras manuellt och samlas i plastsäckar. Sedan transporteras de till Returpacks fabrik där de återvinns och blir till nya burkar och flaskor. Visste du att återvinning av aluminium kräver 95 procent mindre energi än nyproduktion? Lär dig mer här.

Metall

Att återvinna metall är väldigt miljösmart, då det går åt mycket mindre energi när man smälter ner återvunnet stål och aluminium, än när man tillverkar nytt material. Efter att förpackningarna samlats in transporteras avfallet av våra fossilfria fordon till anläggningar för vidare sortering och materialåtervinning. Metallerna sorteras med hjälp av magnet och smälts sedan för att bli nya metallprodukter.

Brännbart avfall

Brännbart avfall sorteras inte utan körs direkt till förbränning på Renovas anläggning i Sävenäs där vi tar vara på energin vid förbränning. Visste du att 2/3 av allt det avfall som årligen inkommer till vår förbränningsanläggning hade kunnat återvunnits om det sorterats rätt? Vår anläggning i Sävenäs är en av världens effektivaste avfallskraftvärmeverk. 1 kilo sopor ger energi till en sju minuter lång dusch och tre timmar framför datorn.

Vill du veta hur det går till på Sävenäs? Vi guidar dig i filmen nedan! 

Matavfall

Matavfallet körs till Renovas behandlingsanläggning för biologiskt avfall i Marieholm. Avfallet sönderdelas, blandas, pressas och silas till en pumpbar, trögflytande så kallad "slurry". Slurryn transporteras sedan vidare till olika rötningsanläggningar för att förädlas till biogas och biogödsel. Det som inte är rötbart skiljs bort i behandlingsanläggningen och går till energiåtervinning på vårt avfallskraftvärmeverk i Sävenäs. 10 kilo matavfall blir biogas motsvarande 1 liter bensin. 

Vill du veta hur det går till på Marieholm? Häng med Adam och Anton ifrån Matkoma för att lära dig mer.  

Miljöfokus varje dag

Många arbetar för att göra sin verksamhet hållbar. För oss är hållbarhet själva verksamheten. 

I vår hållbarhetsredovisning berättar vi mer om samhällsnyttan vi gör för att skapa en hållbar region nu och i framtiden.

Bli en del av vårt goa gäng!

Letar du efter nästa utmaning? Välkommen till en spännande arbetsgivare med många utvecklingsmöjligheter och en härlig stämning. Hos oss på Renova finns mer än 50 olika yrken, alla gör miljönytta varje dag!

Miljöutbildningar

Du vet väl att du kan besöka våra anläggningar? Vi utbildar företag, elever och verksamheter i miljö- och hållbarhetsfrågor. Genom föreläsningar, diskussioner och övningar kan ni öka kompetensen och förståelsen för viktiga miljöfrågor ur ett avfallsperspektiv.