Det här händer med det som slängs på Way out West

Efter två pandemiår är vi glada att Way out West är tillbaka och att Renova Miljö för 14:e året får ta hand om det avfall som slängs på festivalen. Under åren av samarbete har vi tillsammans hittat nya lösningar, blivit effektivare och ökat återvinningen på ett kostnadseffektivt sätt. Vi har också egna anläggningar i närområdet vilket innebär färre transporter. 2019 samlades totalt 90 ton avfall in fördelat på 18 olika typer av avfall. Tillsammans blir vi mer hållbara!

Vad händer med avfallet? Här får du reda på vad som händer med avfallet efter att du slängt det.

På Way Out West ska du slänga aluminiumburkar i samma kärl som PET-flaskor. Burkarna och PET-flaskorna sorteras sedan ut för hand efteråt och samlas i plastsäckar. Därefter sker transport till Returpacks fabrik. Aluminiumburkar och PET-flaskorna återvinns och blir till nya burkar och flaskor.

 

Brännbart avfall sorteras inte utan körs direkt till förbränning på Renovas anläggning i Sävenäs - en av världens effektivaste avfallskraftvärmeverk. Avfallet blir sedan till grön el och fjärvvärme. Visste du att 1 kilo sopor ger en sju minuter lång dusch och tre timmar framför datorn. 

 

 

Matavfallet som samlas in på Way Out West körs till Renovas behandlingsanläggning för biologiskt avfall på Marieholm i Göteborg. Där behandlas matavfallet som i ett senare steg blir till biogas. 10 kilo matavfall blir biogas motsvarande 1 liter bensin.

 

Att återvinna metallförpackningar är miljösmart, då det går åt mycket mindre energi när man smälter ner återvunnet stål och aluminium, än när man tillverkar nytt material.

Metallerna sorteras med hjälp av magnet och sedan smälts metallen. Återvunnen metall blir nya metallprodukter. Metall går att återvinna hur många gånger som helst. 

 

På Way Out West kan du slänga ofärgat och färgat glas i samma kärl. Annars brukar man sortera ofärgat glas och färgat glas för sig. Dessa separeras sedan av oss.

Glas kan återvinnas hur många gånger som helst. Det används som ny råvara till nytt glas eller som råvara till isoleringsmaterial.

 

På Way Out West sorterar vi hård och mjuk plast tillsammans. De insamlade plastförpackningarna mals ner och blir till ny plastråvara och så småningom nya platsprodukter.

Tack för att du hjälper till att skapa en hållbar festivalupplevelse!