Hållbarhet

Hållbarhet

Här och nu. Vi och du.


Många arbetar för att göra sin verksamhet hållbar. För oss är hållbarhet själva verksamheten. 

Miljöfokus varje dag

Vi bidrar till kretsloppet när vi återvinner avfall till energi och nya råvaror. Genom att aktivt satsa på forskning och utveckling tar vi ansvar för framtiden.

Förnybara drivmedel

Alla våra tunga fordon drivs med förnybara drivmedel. Något vi lyckades med 15 år före de nationella målen. 

Dekal med 100 % fossilfri fordonsflotta