HÅLLBARHETSREDOVISNING 2018

Renovakoncernens
hållbarhetsredovisning 2018
”Vi sätter värde på allt – för en hållbar morgondag” är Renovas vision. I vår hållbarhetsredovisning kan du läsa om vårt arbete för hållbarhet ur ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. Under GRI-fliken hittar du statistik.
Cirkulär ekonomi
– framtidens modell
LÄS MER OM RENOVA OCH CIRKULÄR EKONOMI
Renovas VD:
Vi vill vara en del av lösningen
SÅ SER RENOVAS VD PÅ 2018