Hållbarhet

Miljöfokus varje dag

Vi bidrar till kretsloppet när vi återvinner avfall till energi och nya råvaror. Genom att aktivt satsa på forskning och utveckling tar vi ansvar för framtiden.

Låt oss presentera... världens första helt eldrivna sopbil!

Hur sorterar du rätt och vad händer med avfallet?

Förnybara drivmedel

Alla våra tunga fordon drivs med förnybara drivmedel. Något vi lyckades med 15 år före de nationella målen. Merparten tankas med biogas eller det förnybara HVO-bränslet BioMax, men vi har även en sopbil som går helt på el.

Dekal med 100 % fossilfri fordonsflotta

Utbilda dig och dina kollegor i miljöfrågor

På Renovas miljöutbildningar tar vi emot företag som ska miljöcertificeras eller utveckla sitt miljöarbete.