Rapportering av farligt avfall – krav för spårbarhet

Rapportering av farligt avfall – krav för spårbarhet

Alla företag som lämnar, transporterar eller hanterar farligt avfall ska rapportera till Naturvårdsverket i ett digitalt system. Renova Miljö kan erbjuda dig som är kund tjänsten att vi sköter rapporteringen åt dig.

Sedan 2020 är det obligatoriskt för alla verksamheter som hanterar farligt avfall att rapportera in uppgifter om avfallet i Naturvårdsverkets register. 2022 infördes också en sanktionsavgift om uppgifterna inte rapporteras i tid.

Syftet med rapporteringen är att få ett bättre grepp om mängder och flöden av det farliga avfallet i samhället och för att säkerställa att det återvinns på ett korrekt sätt.

Alla i den kedja som hanterar det farliga avfallet är skyldiga att rapportera:

  • Den som har en verksamhet där farligt avfall uppstår (produceras).
  • Den som samlar in och/eller transporterar farligt avfall.
  • Den som tar emot och behandlar farligt avfall.

Läs mer om rapporteringskravet hos Naturvårdsverket.

Låt oss ta hand om rapporteringen

För att underlätta för dig som är kund erbjuder Renova Miljö att ansvara för inrapporteringen åt dig. Det innebär att vi säkerställer att de uppgifter som Naturvårdsverket kräver alltid är korrekta och följer reglerna för spårbarhet. Allt för att du ska känna dig trygg med att hantering, rapportering och dokumentation av ditt farliga avfall sker på rätt sätt.

Beställ tjänsten

Du beställer tjänsten genom att fylla i och signera dokumentet du får via knappen ovan. Skicka in det ifyllda och signerade dokumentet till kundservice@renova.se.

Kundservice för farligt avfall

Vår kundservice som är specialinriktade på farligt avfall och elektronik hjälper dig med dina frågor.

Illustration på hand som håller i mobiltelefonKontakta kundservice
Farligt avfall
kundservice@renova.se
Telefon: 031-61 84 00
Öppet vardagar: 07.30-15.30