Aktivt ledarskap och att ta sig tid – nycklar till DFA

För Anton Ehrlin, gruppledare på återvinningscentralen i Sävenäs, är ett aktivt ledarskap en av nycklarna för att Delaktigt Förbättringsarbete (DFA) på Renova ska fungera. – För att det ska flyga måste man som chef vara engagerad och närvarande.

DFA är Renovas egen version av Lean, ett av världens mest spridda förbättringssystem. Det går i korthet ut på att minimera strul och hinder på arbetsplatsen, stort som smått. Återvinningscentralerna (ÅVC) var bland de första på Renova att körda igång för ett par år sedan.

– Det fanns väl en viss skepsis i början, säger Anton. Det är lätt att uppfatta DFA som ännu ett ”projekt”. Men nu är vi helt med på tåget och det är personalen som frågar efter möten.

På ÅVC i Sävenäs hålls fysiska så kallade pulsmöten varje dag och bara i samma lokal finns flera exempel på sådant som tagits upp och åtgärdats. Det är nytt verktygsskåp, upphängning för skyddsglasögon, hyllor med sorteringskärl med mera. Inga stora saker, men att varje dag behöva leta efter samma grej eller flytta på något som står i vägen stjäl tid i längden. Forskning visar också att det är de många små förändringarna inom gruppens egen kontroll som skapar den största produktivitetsutvecklingen – inte de stora lösningarna som kräver många inblandade.

– Hantering av färg eller att öka vår återvinningsgrad av hårdplast är frågor som kommer att ta lite längre tid att lösa.

För Anton Ehrlin, som brinner för arbetsmiljö, är det prio ett att engagera personalen. Det är en av anledningarna till att pulsmötena även ägnas åt en snabb incheckning av hur alla mår.

– Det sociala är väldigt viktigt, menar han. DFA kan bara bli framgångsrikt om chefen är intresserad och närvarande och om alla känner sig informerade och delaktiga.

Medarbetarna på ÅVC i Sävenäs turas om att hålla i pulsmötena. Även Lotta Nilsson, som gör ett tillfälligt inhopp den här veckan, är helt införstådd med DFA och har inga problem med att hålla i dagens möte.

Kristian Heikkinen kör lyftdumper och hämtar containrar med avfall för tömning hos verksamheter, bostadsrättsföreningar men allra oftast på byggen. Hans arbetsgrupp har arbetat med DFA mindre än ett år men han tycker att det redan fungerar bra.

– Det passar mig som person. Det ligger i min natur att fundera över saker och ting och hur man kan göra något bättre. Jag tror på DFA, det gäller bara att fokusera på lösningar och inte bara lyfta problem.

En fråga som engagerar Kristian och som han tror skulle kunna spara mycket tid och pengar både för Renova och kunderna är logistiken på byggarbetsplatser. Om till exempel containrarna placerades nära infarten på området, vända åt rätt håll och att det var rensat på marken runt omkring, skulle hämtningen gå betydligt smidigare och säkrare. Som det nu ofta är måste Kristian trixa en stund för att komma rätt med bilen och inte sällan ligger det bråte i vägen när han går runt för att kedja fast containern i lyftarmen.

– Det finns alldeles säkert en lösning, men här måste vi vara flera och samarbeta med kunderna, säger han.

Han tycker det är viktigt att ta sig tid till problemlösning och förbättringar av både högt och lågt.

– Det ingår i arbetsdagen. Det gör jobbet roligare och mer varierat, och i förlängningen tror jag vi blir effektivare och kan skapa tillväxt och fler arbetstillfällen.

Kristian har hämtat en container med ris hos en bostadsrättsförening och det är dags att tömma den på Renovas anläggning i Marieholm. Riset ska komposteras och bli till jordförbättringsmedel eller grunden i olika jordar som Renova säljer.