Vätgasdrift – senaste steget mot ännu mer miljösmarta transporter

2021 tog Renova Sveriges första vätgasdrivna elsopbil i drift. Idag rullar två sådana bilar i Göteborg och flera fordon med vätgasteknik är beställda.

Tillsammans med tillverkare och andra samarbetspartners har vi under flera decennier drivit på utvecklingen mot fordon och bränslen med så liten miljöpåverkan som möjligt.

Totalt har vi 250 tunga fordon inom Renovakoncernen. Redan 2015 gjordes hela fordonsflottan fossiloberoende. Då övergick vi till att tanka med HVO (hydrerade vegetabiliska oljor),ett förnybart drivmedel gjort av vegetabiliska oljor och animaliska fetter. 2018 kom den första helelektriska sopbilen, en världsnyhet.

Vätgasdrivna bilar, där gasen omvandlas till el via bränsleceller, är det senaste steget i utvecklingen. I en vätgasdriven bil omvandlas gasen till el via bränsleceller. Enda utsläppen blir vattenånga. Lastkapaciteteten är större i ett fordon som tankas med vätgas än i ett elfordon som laddas med direktverkande el. Där tar batterierna mycket utrymme.

Fair Transport

Sedan 2022 är Renova Miljö hållbarhetscertifierat enligt Fair Transport. Genom certifieringen säkerställer vi att transporterna utförs ansvarsfullt, trafiksäkert och klimatsmart.

I backspegeln: 30 års utveckling

Arbetet med att minska miljöpåverkan från våra transporter började på allvar i mitten av 1990-talet.  Mycket har hänt sedan dess. Följ tråden bakåt i tiden:

2022 Renova Miljö hållbarhetscertifieras enligt Fair Transport.

2022 Avtal med H2X Global om nya vätgasbilar, samt att reparationer och service av de vätgasfordon H2X levererar till kunder i regionen ska utföras av Renovas nya underhållsverkstad. Renova Miljö hållbarhetscertifieras enligt Fair Transport.

2021 Två vätgasdrivna sopbilar tas i drift på Renova. Bilarna har utvecklats tillsammans med  Scania, Powercell och JOAB.

2018  Volvo, Renova och Kretslopp och vatten presenterar världens första helelektriska sopbil.

2017 Renova deltar i försök med en självkörande Volvo-sopbil. Bilen förflyttas mellan sopkärlen efter en förprogrammerad rutt. Föraren kan gå bredvid och med en knapptryckning ge bilen ”order” att köra till nästa hämtningsställe på gatan.

2016  Projeket ROAR (RObot based Autonomous Refuse handling) testar robotteknik för att hämta fram sopkärl till sopbilen.  Försöken görs tillsammans med Volvo, Chalmers, Mälardalens högskola och Penn State University i USA. Syftet är att visa på framtida användningsområden för robotteknik.

2015  Hela Renovas tunga fordonsflotta tankar förnybart.

2013  Tester med OKQ8:s  förnybara bränsle BioMax inleds.

2011 Renova börjar använda en dragbil med metan-diesel-teknik. Bilen tankas med flytande gas (LNG) och biodiesel.

2010 Sopbilar med metandiesel-teknik tas i drift. De tankas med biogas och biodiesel.

2009 Alla Renovas dieselfordon med Euro 5-standard tankas nu med biodieseln RME.

2008 Renova, Volvo och Norba presenterar en världsnyhet- den första kompletta fullhybridsopbilen. Den drivs med el och diesel, och lastar och komprimerar avfallet med el.

2006 Alla dieselbilar börjar köra på en diesel med inblandning av RME (rapsmetylester).

2006 Grön Gas-principen införs för alla gassopbilar, dvs Renova betalar för att ha biogas i tankarna.

2002 Tillsammans med Volvo Lastvagnar och Kretsloppsnämnden lanserar Renova världens första sopbil med elhybridteknik. Bilen drivs med gas medan lastning och komprimering av avfallet sker med el.

1998  Den första prototypen av sopbil med vatten i stället för olja i hydrauliken tas i drift

1994 Dåvarande Renhållningsverket blir först i Sverige med en gasdriven sopbil.