Jord för anläggningsbehov, ogödslad

Jord för anläggningsbehov, ogödslad

Renovas anläggningsjord är en sållad och jämn jord med stabil struktur som producerats av utvalda råvaror. Anläggningsjorden passar bra som grund till nyanläggning och restaurering av entreprenadytor när det gäller projekt inom infrastruktur, skapande av verksamhetsytor eller ytor kring fastigheter. Ingående råvaror består till stor del av jord- och sandmaterial som skulle ha deponerats men på detta sätt kan återföras till samhället i stället för att jungfruliga jord- och stenmaterial används.

Kontrollerad och godkänd

Renovas anläggningsjord är kontrollerad och godkänd när det gäller kornstorleksfördelning där den uppfyller krav på A-jord enligt AMA 20. Jorden är analyserad med avseende på föroreningar. Halterna ligger under Naturvårdsverkets generella riktlinjerna för känslig markanvändning. 

Användningsområden

Vid mindre känsliga användningsområden så som rondellbyggen, utläggningar längs vägar eller verksamhetsområden kan denna anläggningsjord användas utan topptäckningsmaterial.

Vid mer känsliga användningsområden, då till exempel gräsmattor och trädgårdsliknande ytor ska skapas, rekommenderas att ytan topptäcks med en jord avsedd för detta, exempelvis vår Gräsmattejord

 

Så här köper du jord av oss

Hämta anläggningsjord själv på Fläskebo
Få anläggningsjord levererad till er från Fläskebo

Öppettider för jordförsäljning Fläskebo

Ordinarie öppettider

Måndag-Fredag: 06.30-16.00
Lördag-Söndag: Stängt

Avvikande öppettider

Midsommarafton, 25 juni: Stängt
Julafton, 24 december: Stängt
Nyårsafton, 31 december: Stängt