Renovas Jobbspår avfall bidrar till integration genom arbete

Pressmeddelande

Miljöföretaget Renova startade ett tredje lokalt jobbspår avfall 2022 för att säkra framtida kompetensbehov och samtidigt bidra till integration och sysselsättning i regionen. I jobbspår skräddarsys utbildning, yrkessvenska och praktik med C-körkort med yrkeskompetensbevis för deltagare som tidigare aldrig haft ett jobb i Sverige. Idag har elva någon form av anställning i koncernen.

Miljöföretaget Renova startade ett tredje lokalt Jobbspår avfall 2022 för att säkra framtida kompetensbehov och samtidigt bidra till integration och sysselsättning i regionen. I Jobbspår skräddarsys utbildning, yrkessvenska och praktik med C-körkort med yrkeskompetensbevis för deltagare som tidigare aldrig haft ett jobb i Sverige. Idag har elva personer någon form av anställning i koncernen.

– Vi kan inte längre räkna med att människor har den kompetens som vi behöver; därför är lokala Jobbspår en viktig del i Renovas kompetensförsörjning, berättar Elna Hansson, HR-chef på Renova.

Arbetet med Renovas lokala Jobbspår är ett samverkansprojekt mellan Arbetsförmedlingen, ABF Vux, Göteborgs stad, Nordisk återvinning, Renova och Sobona.

Sobonas sju nationella yrkesprofiler för avfallshantering och återvinning samt verktyg för validering är viktiga delar i det lokala jobbspåret.

– Sobonas jobbspårsmodell är unik eftersom den både stödjer språkutveckling och yrkesinriktade delar, säger Conny Larsson, projektledare på Sobona.

– Renova och Nordisk Återvinning är redo att anställa deltagarna när de har den kompetens som krävs för tjänsten, berättar Sofia Westergaard, HR-specialist på Renova.

Vad är lokala jobbspår?
Lokala jobbspår är ett fördjupat samarbete mellan kommun, Arbetsförmedlingen och arbetsgivare där utbildning och praktik skräddarsys för deltagare så de kan söka jobb hos ett företag. Lokala jobbspår är ett sätt att rekrytera annorlunda.

Ofta behövs en kombination av insatser för att individen ska få jobb. Det kan handla om att lära sig ett nytt språk, träna språket på en arbetsplats, få praktisk erfarenhet av det svenska arbetslivet och någon form av utbildning.

Renova motiverar deltagarna genom att gå in med subventionerad anställning tidigt i processen, innan de rent formellt uppfyller samtliga anställningskriterier för en tillsvidareanställning. Detta visar på företages engagemang och är en otrolig motivationsfaktor för deltagarna.

För mer information kontakta:
Sofia Westergaard, HR-specialist, Renova AB
031-618087
sofia.westergaard@renova.se