Tillbaka till nyhetsarkivet

Göteborg – ett ”living lab” för bättre miljö


MOVE21 är innovationsprojektet som ska omvandla europeiska städer till områden med noll klimatutsläpp genom smarta transportlösningar. På köpet blir det mindre trängsel och buller och smidigare att ta sig fram.

MOVE21 testas i huvudsak i tre städer – ”living labs” – Oslo, Hamburg och Göteborg. Ett av testområdena är det dynamiska Lindholmen som ständigt växer med nya bostäder och arbetsplatser och som blivit ett centrum för innovation, teknik och hållbarhet. Om fem år beräknas cirka 50 000 människor bo, arbeta och studera där.

MOVE21 bygger på att idéer och lösningar testas i verklig miljö, av människor i vardagen. Tanken går hand i hand med Lindholmsleveransen – ett system som idag drivs av Renova Miljö där transporter av avfall, gods och post samordnas och som har minskat den tunga trafiken i området med mellan 80 och 90 procent. Det var därför naturligt för Renova Miljö att ansöka om att bli en del av MOVE21.
– Det är väldigt roligt att kunna bidra till att Göteborg blir en hållbar stad med mindre utsläpp och trängsel, säger Mattias Carlberg, Renova Miljös projektledare. Förhoppningen med Lindholmsleveransen och MOVE21 är att det också ska sprida sig till andra områden och städer. Initialt handlar det om ett försök med leveransboxar för företagspaket. Inget revolutionerande i sig – men skillnaden är att kunderna här både kan hämta och lämna paket i boxarna precis när det passar dem själva. Men varför ska Renova Miljö plötsligt hålla på med paketleveranser?

– Vi finns redan här med både personal och fordon på plats. Då är det en bra lösning om vi också hanterar och kör ut gods istället för att varje post- och budleverantör åker runt i området. Transporterna minskar och servicen blir bättre för kunderna.
– Vi måste alla tänka nytt om vi vill uppnå verklig förändring, anser Mattias. Faller det väl ut med leveransboxarna ser Renova Miljö möjligheter att utveckla idén på andra håll.

– MOVE21 ger oss utrymme att komma fram till vad som blir hållbart både miljö- och affärsmässigt och därför kan leva vidare.

MOVE21 är en språngbräda

Transporter av människor och gods står för ungefär en tredjedel av Europas klimatutsläpp – och behovet av transporter bara ökar. Samtidigt strävar Europa mot klimatneutralitet. – MOVE21 är en språngbräda i den utvecklingen, säger Suzanne Green på stadsmiljöförvaltningen, som är projektledare. Enkelt uttryckt går MOVE21 ut på att människor och saker ska förflyttas med mindre miljöpåverkan och samtidigt smidigare och med ökad tillgänglighet. Projektet avslutas 2025 – men de bästa lösningarna och idéerna ska bli permanenta och en del av vardagen. Göteborgarna kommer att märka av det i form av en trevligare stad där det är lättare att ta sig fram.

– Många ser oss som en föregångsstad. Här finns en tradition av samarbete mellan myndigheter, forskning och näringsliv som skapar utveckling, säger Suzanne Green.

Projektgruppen träffas regelbundet för att driva arbetet framåt, diskutera idéer och dokumentera vad som görs.

– Ett delmål med projektet är utveckla lösningar i samverkan mellan olika organisationer och att utforska nya sätt att arbeta tillsammans.

Här fungerar samarbetet med Renova väldigt bra! De är professionella och nytänkande och har mycket kunskap vi kan bygga vidare på.

Mer information om projektet finns på webbplatsen move21.eu

Text: NOWA Empower
Foto: Peter Nilsson
Artikeln var först publicerad i Renovas Hållbarhetsredovisning 2022.