Tillbaka till nyhetsarkivet

HBTQI i fokus 2023

Dekal med texten "Var dig själv " på gul baklastare (sopbil)

Renova ska vara en attraktiv och inkluderande arbetsplats för alla. Ett sätt att visa detta är att vi nu sätter dekaler i regnbågsfärger med texten ”Var dig själv” på våra fordon. Regnbågsfärgerna står för mångfald, respekt, tolerans, öppenhet och alla människors lika värde. Det är värden som Renova delar.

Varje år har Renova ett extra fokus på något område i likabehandlingsarbetet. 2023 är fokusområdet kön, könsöverskridande identitet och HBTQI. Under året kommer vi bland annat synliggöra HBTQI-frågorna internt samt höja kompetensen hos medarbetarna, normkritiskt genomlysa koncernens dokument och blanketter, delta i West Pride samt utreda om det finns behov av fler könsneutrala omklädningsrum på våra anläggningar.

Renovas likabehandlingsarbete

Renovas likabehandlingsarbete utgår ifrån mänskliga rättigheter, det vill säga, alla människors lika värde och rättigheter. Målet med likabehandlingsarbetet är en arbetsplats för alla som ska vara fri från diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling. Arbetsplatsen ska präglas av mångfald, jämställdhet och tillgänglighet. Renova ser mångfald som en tillgång i vår utveckling. Mångfald handlar om att skapa en inkluderande arbetsplats där vi är öppna och ser värdet av våra medarbetares olikheter, olika erfarenheter och kunskaper.