Minister åkte sopbil med Renova

Pressmeddelande
Johan Pehrson, arbetsmarknads- och integrationsminister tillsammans med Ann-Sofie Hermansson och Anders Åström

Vid ett besök i Göteborg under onsdagen fick Johan Pehrson, arbetsmarknads- och integrationsminister, möjlighet att åka sopbil för att ta del av miljöarbetarnas vardag samtidigt som värdefulla diskussioner fördes om språk, utanförskap och integration genom lokala jobbspår.

Under 2022 startade Renova omgång tre av Jobbspår för att säkra framtida kompetensbehov och samtidigt bidra till integration och sysselsättning i regionen. I Jobbspår skräddarsys utbildning, yrkessvenska och c-körkort med yrkeskompetensbevis, praktik och branschvalidering för deltagare som tidigare aldrig haft ett jobb i Sverige. Idag har elva personer från tidigare Jobbspår tillsvidareanställning i Renovakoncernen.

– Vi vet att de lokala Jobbspåren fungerar och vi är stolta över att vi är med och bidrar till en positiv samhällsutveckling. För oss är det en viktig del av vår kompetensförsörjning, säger Anders Åström vd på Renova.

Slutbetänkande slår fast jobbspårens effektivitet
Måndagen den 6 februari överlämnade Delegationen för unga och nyanlända till arbete, Dua, sitt slutbetänkande till regeringen. Betänkandet konstaterar att Jobbspår är ett effektivt stöd för både arbetslösa långt ifrån arbetsmarknaden och arbetsgivare som vill rekrytera.

– Vi delar Duas bild. Jobbspår är ett nära samarbete med arbetsförmedlingen och Göteborgs stad där även arbetsgivarorganisationen Sobona varit med i utvecklingen ända från början. Genom samarbetet har Jobbspår fallit väl ut och vi har kunnat sprida konceptet till fler arbetsgivare, säger Sofia Westergaard, HR-specialist.

Språklyft – en lyckad kompetensutvecklingsinsats 
Sedan starten för fyra år sedan har Renova drivit projekt språklyft, en satsning för medarbetare som behöver utveckla förmågan att förstå, tala, skriva och läsa svenska. Språket är också en viktig nyckel för våra medarbetare att kunna bidra och vara delaktiga på jobbet och i samhället. KFS trygghetsfond som bidrar med medel för genomförande har valt att visa Renova språklyft som ett gott exempel på hur fonderna kan användas.

Tidigare pressmeddelande och länkar

Jobbspår avfall bidrar till integration genom arbete
Jobbspår-projekt blir modell för andra
Delegationen för unga och nyanlända till arbete slutbetänkande- På egna ben 
Omställningsfonden om projekt språklyft

Presskontakt

Pressansvarig kommunikatör
Marie-Louise Flach

0706310009