Renova tilldelas utmärkelse för sitt framstående jämställdhetsarbete

Pressmeddelande

Det är med stolthet Renova har tagit emot utmärkelsen Bästa Jämställdhetsindex JÄMIX® inom branschen Vatten & Avfall 2022. Utmärkelsen är ett kvitto på vårt långsiktiga arbete med jämställdhetsfrågor.

Nyckeltalsinstitutets Jämställdhetsindex JÄMIX® är en kvantitativ kartläggning av hur jämställda organisationens arbetsvillkor är för män och kvinnor, likaså arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter.
​​​​​​​
Årets mätning visar att Renova har lika förutsättningar oavsett kön inom alla områden utom två. Den stora förändringen i mätningen är att män tar ut allt fler föräldradagar jämfört med tidigare år.

– Vi har dock fortfarande en bit kvar när det gäller jämställda yrkesgrupper. Vi vill med andra ord ha en jämnare könsfördelning inom våra yrkesgrupper. Därför är satsningen på att få in fler kvinnor i våra mansdominerade yrkesgrupper fortsatt viktig, säger HR-chef Elna Hansson.

För att lyckas med att få en jämnare könsfördelning pågår ett arbete med att se till att bolaget har bra förutsättningar för de kvinnor som arbetar här idag.

– Vi är övertygade om att vi på så sätt kan behålla de kvinnor vi har idag men också få in fler som vill komma och jobba hos oss. Våra medarbetare är våra viktigaste ambassadörer när det gäller att attrahera nya medarbetare till Renova. Och med utmärkelsen Bästa Jämställdhetsindex JÄMIX® har vi fått ett tydligt kvitto på att vi är på rätt väg, avslutar Elna Hansson.

Vid frågor kontakta:

Elna Hansson, HR-chef
031-61 80 00
elna.hansson@renova.se

Marie-Louice Flach, presskontakt
0706-310009
marie-louice.flach@renova.se