Renova vill förändra normer genom likabehandlingsarbete

Pressmeddelande
Regnbågsfärgad Var dig själv knapp på orange jacka.

Varje år har Renova ett extra fokus på något område i sitt likabehandlingsarbete. 2023 är fokusområdet kön, könsöverskridande identitet och HBTQI. Genom en rad initiativ och åtgärder arbetar Renova aktivt för att skapa en trygg och inkluderande arbetsmiljö för alla medarbetare oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller uttryck.

Under året kommer vi bland annat synliggöra HBTQI-frågorna internt för att höja kompetensen hos medarbetarna. Men även externt vill vi visa att vi är en arbetsplats för alla.

- Renova vill vara en attraktiv och inkluderande arbetsplats för alla. Som en del av arbetet kommer vi även i år att vara en del av West Pride. I år har vi klätt om en av våra sopbilar i regnbågsfärger som kommer att leda vårt deltagande i paraden. Vi ser fram emot att möta allmänheten både i Bältespännarparken och i paraden, säger Mimmi Lagergren kommunikationschef.

Årets fokusområde märks på flera olika sätt. Samtliga medarbetare erbjuds utbildningar och workshops för att öka kunskapen om och förståelsen för HBTQI-frågor. Alla chefer har varit på en frukostföreläsning med HBTQI-tema. Koncernens dokument och blanketter kommer att normkritiskt genomlysas och alla Renovas fordon har sedan i mars en regnbågsfärgad dekal med budskapet Var dig själv.

Renovas likabehandlingsarbete utgår ifrån mänskliga rättigheter. Målet med arbetet är att skapa en arbetsplats för alla som ska vara fri från diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling. Renova ser mångfald som en tillgång i vår utveckling.

- Redan förra året vidtog Renova åtgärder för att skapa en trygg och inkluderande fysisk miljö genom att erbjuda könsneutrala omklädningsrum. Vi hoppas att vårt arbete kan inspirera och uppmuntra andra aktörer inom vår bransch att följa vårt exempel och främja förändring, säger Tony Carlsson affärsområdeschef och likabehandlingsgruppens ordförande.

Renova är fast beslutna att fortsätta sitt arbete för att förbättra arbetsmiljön och främja inkludering och jämlikhet. Genom att vara en föregångare inom branschen hoppas Renova att inspirera andra organisationer.

- Med vårt normkritiska arbete vill vi se till att det finns en kultur där alla känner sig välkomna, säger Elna Hansson, HR chef.

Vid frågor kontakta:
Elna Hansson, HR-chef
031-61 80 00
elna.hansson@renova.se

Marie-Louice Flach, presskontakt
0706-310009
marie-louice.flach@renova.se