Det här händer med förpackningsinsamlingen från 2024

Det här händer med förpackningsinsamlingen från 2024

Regeringen har beslutat om förändringar i förordningen om producentansvar för förpackningar. Det är en stor reform som innebär att kommunerna står inför ett omfattande förändringsarbete med flera viktiga förändringar. 1 januari 2024 får kommunerna ansvar för insamling av förpackningar från hushåll genom fastighetsnära insamling eller lättillgängliga insamlingsplatser. Kommunerna ska då också erbjuda separat insamling av matavfall från hushåll.